Unsplashed background img 1

Over Noest

Noest is een samentrekking van het oud-Nederlandse in oest, dat ‘oogsten’ betekent. Het staat voor ijverig, weetgierig en toegewijd.

Noest Communicatie helpt organisaties in maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk complexe omgevingen verbinding te leggen met hun stakeholders. En ondersteunt met communicatie om in te spelen op behoeften van stakeholders en, waar nodig, aan te passen aan hun veranderende eisen.

Diensten

Corporate communicatie

Wij bieden met ondersteuning op het gebied van corporate communicatie grip op uw reputatie. We beogen overheden en ondernemingen te onderscheiden van andere organisaties. En maken duidelijk hoe een organisatie haar relatie tot de rest van de samenleving ziet en hoe zij hier naar handelt. We ontwikkelen daartoe strategieën, kernboodschappen en middelen.

Stakeholdercommunicatie en issuemanagement

Stakeholders worden mondiger, kritischer en ze eisen meer controle en transparantie. Maar wie zijn uw belangrijkste stakeholders? Hoe weet u wat uw stakeholders beweegt? Hoe weet u welke belangen mediagevoelig zijn? Hoe brengt u sucesvol uw boodschap over? Wij helpen u uw belangrijkste stakeholders en hun (latente) belangen en standpunten in kaart te brengen, ondersteunen met strategieën, mediatraingen en boodschappen, maken verbindingen en helpen actief bij uw contacten met stakeholders.

Projectcommunicatie

Infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling strekken zich vaak uit over een langere periode en hebben een grote maatschappelijke impact. Wederzijds begrip en afstemming tussen de projectorganisatie en haar doelgroepen zijn daarbij van groot belang. Noest Communicatie heeft een rijke ervaring met met projectcommunicatie; van strategische adviezen in de beginfase van een project, tot omgevingscommunicatie in de uitvoeringsfase.

Special Events

Fysieke bijeenkomsten zijn een belangrijk middel om ideeën en informatie te delen en het bestaande netwerk uit te breiden en te versterken. Dit kan variëren van meerdaagse congressen en inhoudelijke symposia tot creatieve brainstormsessies en uitgebreide vergaderdiners. Wij helpen graag vanaf het creatief concept tot aan de succesvolle uitvoering om uw boodschap effectief te communiceren en uw netwerk te verstevigen.

Unsplashed background img 2

Adviseurs

Miriam Leeflang Miriam heeft ruime ervaring met advisering aan (project)-organisaties in maatschappelijk en/of politiek-bestuurlijk complexe omgevingen. Miriam was eerder senior adviseur bij Euro RSCG Bikker, werkte voor Zeeman, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en was (interim) communicatiemanager bij Nationale Nederlanden, Project Mainportontwikkeling Rotterdam (2e Maasvlakte), Hogesnelheidslijn-Zuid en Betuweroute.

Karin Groenenboom Karin is een creatieve duizendpoot en organisator in hart en nieren. Ze verrast klanten met originele invalshoeken voor hun on- en offline bijeenkomsten en events. Karin is dan ook graag de uitvoerder van haar advies en ondersteunt met alle aspecten van de organisatie: van het verzorgen van de uitnodigingen tot de (online) promotie. Karin werkt(e) onder meer voor VNG, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is tevens initiator van de Zoete Inval, netwerkbijeenkomsten voor ondernemende vrouwen.

Unsplashed background img 3

Cases

Hogeschool van Amsterdam
-

Omgevingsmanager Amstelcampus

Hogeschool van Amsterdam

Omgevingsmanager Amstelcampus

De Hogeschool van Amsterdam realiseert midden in Amsterdam een campus voor 30.000 studenten en medewerkers. Eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Betrekken van omwonenden, winkeliers, gemeente en andere betrokkenen bij de ontwikkeling en ruimtelijke inrichting van de campus. Relaties en netwerken opbouwen. Verantwoordelijk voor de communicatiestrategie en de uitvoering ervan. Signaleren van en acteren op omgevingsrisico's. Organiseren van placemaking-activiteiten.

Stadsregio Rotterdam
-

Senior adviseur

Stadsregio Rotterdam

Senior adviseur

Stadsregio Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020. Hierin staan tal van ruimtelijke projecten in de regio Rotterdam langs groene zones, bedrijventerreinen, snelwegen en de Maas. Miriam voerde voor deze projecten stakeholderanalyses uit en adviseerde over de communicatiestrategie.

Provincie Noord-Holland
-

Projectleider communicatie

Provincie Noord-Holland

Projectleider communicatie

De N243 is een van de gevaarlijkste wegen van de provincie Noord-Holland. De provincie wil de weg aanpassen, maar er is weinig draagvlak voor. Verantwoordelijk voor krachtenveldanalyse, communicatiestrategie, gesprekstrainingen en advies bij gesprekken met belanghebbenden (in opdracht van Bureau Buhrs).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
-

Strategisch communicatie adviseur sociaal domein

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Strategisch communicatie adviseur sociaal domein

Verantwoordelijk voor de communicatie naar gemeenten over (de decentralisatie van taken rondom) de jeugdhulp, ouderenzorg en werk en inkomen van het Rijk naar gemeenten. Afstemmen van communicatiestrategie en communicatieboodschappen van/met ministeries van BZK, VWS en SZW, uitvoeringsorganisaties als CAK, SVB, CIZ en diverse landelijke belangenverenigingen van cliënten, zorgverzekeraars en zorgverleners. Opzetten van enquêtes en peilingen onder gemeenten. Inrichten van kennis- en discussieplatforms voor gemeenten.

IPO / VNG
-

Senior adviseur

IPO / VNG

Senior adviseur

Miriam is gevraagd om te adviseren over een concept waarin gedeputeerden en wethouders geprikkeld worden te discussieren over regionale samenwerking en nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in het ruimtelijke-economisch beleid. De kleinschalige visiediners overal door het land, waarin bestuurders veelal buiten hun eigen regio afwisselend spraken met vakmensen uit wetenschap of bedrijfsleven waren een groot succes. VNG en IPO geven vervolg aan deze opzet.

LBC Tank Terminals
-

Senior adviseur crisiscommunicatie en media

LBC Tank Terminals

Senior adviseur crisiscommunicatie en media

Ad-hoc media-advies, interne en externe communicatie in crisissituaties.

Contact

Noest Communicatie
Paramariboplein 54II
1058 AT Amsterdam

Miriam Leeflang
  miriam@noestcommunicatie.nl
  06 54 25 24 47
  Miriam Leeflang

KvK 34371557
Unsplashed background img 3